Hulp of advies nodig?

BIOCODEX BENELUX

Humaniteitslaan 292 

1190 Brussel 

BELGIË

Tel.: +32 (0)2 370 47 90

E-mail: info@biocodex.be

We appreciëren uw feedback. Bedankt dat u de tijd neemt om uw mening over de website te delen.

Vul de verplichte velden hieronder in om contact met ons te kunnen opnemen via e-mail.

Alle velden met een * zijn verplicht.

*Via de informatie die via dit formulier wordt verzameld, kunnen wij elektronisch contact met u opnemen. Vul behalve uw e-mailadres geen persoonlijke gegevens in (adres, telefoonnummers, socialezekerheidsnummer, fiscaal nummer, geboorteplaats en -datum enz.).

De informatie die u ons toevertrouwt, wordt door BIOCODEX vertrouwelijk behandeld en veilig bewaard voor de duur van de correspondentie, en zal vervolgens worden verwijderd. Uw informatie zal in geen geval zonder uw voorafgaande toestemming worden meegedeeld aan derden of worden doorgegeven buiten de Europese Unie.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, kunt u te allen tijde gebruik maken van uw recht van toegang en een kopie van uw gegevens verkrijgen, verzoeken om correctie of verwijdering, verzoeken om beperking van de verwerking of de overdraagbaarheid, of u verzetten tegen de verwerking.

Om uw rechten uit te oefenen of als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met BIOCODEX Benelux via e-mail op info@biocodex.be of per post: BIOCODEX BENELUX, Humaniteitslaan 292 

1190 Brussel , België.